×

Jsem vystudovaná psycholožka s touhou po vzdělávání a smysl vnímám především v pomoci druhým. Rodinná anamnéza a praxe při studiích mě dovedly k problematice demencí, které zásadním způsobem ovlivňují jak nemocného, tak jeho okolí.

Vzdělání

  • 2019: zahájen výcvik v psychoterapii, směr gestalt
  • 2018: pedagogické minimum
  • 2017: kurz krizové intervence
  • 2011 – 2017: absolvována jednooborová psychologie, filozofická fakulta Masarykovy univerzity, červený diplom, titul Mgr.
  • + množství seminářů a kurzů, které se týkaly mé práce

Praxe

  • 2017 – 2019: školní psycholožka, Masarykova ZŠ v Brně
  • 2017 – 2018 (externě): kariérní centrum Masarykovy Univerzity, vytváření kurzů, účast na assessment centrech
  • 2016 (během studia): skupinové kognitivní tréninky na psychiatrické klinice v Brně
  • 2016 (během studia): pohybová a taneční terapie na psychiatrické klinice v Brně; 1 rok během studia

Rozhodla jsem se ve své praxi zaměřit na problematiku demencí zejména proto, že mám sama zkušenost s tímto onemocněním v rodině. Vím, jak důležité je porozumění nemocného i rodiny, jak je těžké situaci zvládnout i jak náročné může být přimět nemocného jít k lékaři.

Je také evidentní, že nemocných s demencí přibývá, a to jak v domovech pro seniory, tak v rodinách, které se o nemocné musejí starat. Podpora ale ještě tak rozvinutá není a mě celá problematika velmi zajímá. Navíc díky tomu, že jsem vedla pravidelné kognitivní tréninky, jsem měla možnost vidět jejich efekt. Vím, že pomoc v této oblasti má smysl.